Visie en missie

Onze visie is dat ons gehele assortiment van houtproducten het predicaat circulair draagt voor de productie, distributie, gebruik en hergebruik met behoud van natuurlijke grondstoffen, een leefbare omgeving, respect voor mensen en een schoon ecosysteem.

Onze missie is het beantwoorden van de marktvraag door het creëren van waardevolle samenwerkingen met de leveranciers en klanten om samen mens- en milieuvriendelijke werken te realiseren.